ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ

 In ΝΕΑ

Στις 31 Δεκεμβρίου ο “Θερμαίος” πήρε την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εγγράφηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Η διαδικασία αναγνώρισης περιελάμβανε τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών στοιχείων του συλλόγου και στην συνέχεια τον έλεγχο των επιμέρους αθλημάτων. Ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος περιελάμβανε την ορθή τήρηση 6 βιβλίων όπου καταγράφονται τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων, η τήρηση Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Μητρώου Μελών, Βιβλίου Εσόδων _εξόδων και.

Για την έγκριση των επιμέρους αθλημάτων ελέγχεται η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του προπονητή, η γηπεδότητα και η συμμετοχή του συλλόγου σε αγώνες της οικείας ομοσπονδίας. Στην φάση αυτή ο σύλλογος έλαβε αναγνώριση για τ’ αθλήματα του ping pong και badminton. Ο στόχος του Δ.Σ. είναι στο επόμενο άνοιγμα του ηλεκτρονικού μητρώου της Γ.Γ.Α. να εντάξει και τ’ άλλα δύο αθλήματα που καλλιεργεί ο σύλλογος, το τέννις και την ορεινή ποδηλασία.

Recent Posts