Ο “ΘΕΡΜΑΙΟΣ” ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ

 In

Ανανέωσε για δεύτερη φορά τα τελευταία 10 χρόνια την Ειδική Αθλητική του Αναγνώριση, ο “Θερμαίος”.

Στις 31/12/2020 εγκρίθηκαν τα πρωτα δυο αθλήματα του συλλόγου το ping pong και το badminton.

Recent Posts